Alua Pasambahan 3: Pasambahan Siriah jo Pinang

Baca Juga : #Alua Pasambahan 2: Mandudukkan Mamak

A:      Puji  jp Syukur kapado Allah, Sholawat jo Salam kapado Nobi. Allah Ta,ala kayo sungguah, Nobi Muhammad Panghulu kito.Takalo maso daulu, buwek dimusim maso saisuak. Takalo Alum barabalum, bumi jo langik lagi pun balun, kunun lah pulo badan kitoko. Mulonyo Adam katajadi, alam ditampo Aji Buraiil, asa nan darii tanah sagangam, dalam Sarugo Jannatun Naiim. KUN kato Allah, PAYAKUUN, mangkonyo jadi. Tajadi lah alam saisinyo. Disinan lah pulo Adam Baratampo. Adam tajadi dari Tanah, Siti Hawa balahan diri, tampek baiyo potang jo pagi, kajadi kawan salamonyo, sakik sonang samo diraso, kok susah baitu pulo, sonanglah Adam dalam Sarugo. Tampak ciek tampak lah duwo, lah bak Pipik tobang duwo, lah bak buruang tobang bakawan, Puti sairiang jo Rajonyo. Kok nak makan sakandak hati, kok ka minum bak kato inyo. Buliah malenggang kamari poi. Baitu bona Nikmat dalam Sarugo.


Dek Insan basifat gawa, Allkah Ta’ala basifat Qadim. Ubili pandai mandayo, dek Syetan pandai mangoda. Adam tabujuak dek muluik manih. Tarayu dek baso baiak, sampai tamakan Buah Larangan, nan Banamo : SAJARUL KHULDI. Buah tamakan hukuman jatuah, indak dapek dibantah lai, Adam tausiah maso itu, Hawa tacampak ka Duniah nangko. Satibo badan di Duniah nangko, salasodan timpo manimpo, aiah mato co ujan lobek, sampai manjadi anak sungai. Adam di Barat – Hawa di Timur, SORIK – MAGORIK urang namokan, musim pabilo lah ka basuwo. Tapi dek Tuhan maha Pangasiah, dek Allah maha Panyayang, di ARAFAH patamuan.


Adam manyosa maso itu, tapi… baalah mangatokan, sosah daulu pandapatan, sosah kamudian indak paguno. Dek Hatta Takadiah Allah, Tuhan juwo nan manggorakkan, urang batambah banyak – alam batambah leba juwo. Lahiahlah anak Nabi Adam, tiok nan lahiah tiok nan komba, surang laki-laki surang parampuan, sarupo bona jo anak Balam. Anak nan indak banyak bona hanyo sambilan puluah sambilan ( 99). Adam Rasul partamo, Nobi Idris Rasul kaduwo, Nobi Muhammad panyudahi. Nabi Muhammad panghulu kito,


Kiramat Mokah Madinah, Kiramat Duniah Akhirats, Kiramat juwo lalu sampai kini. Mandapek Wahi dari Tuhan manarimo Wahyu dari Allah. Tampek maniru manauladan, Kajadi Contoh salamonyo. Dek Tahun musim baganti, dek zaman Raliah-baraliah, Alam batambah leba – urang pun batambah banyak juwo. Tumbuah lah Alam Minangkabau, Pitatahnyo ado mangatokan : Dimano titiak Palito, dibaliak telong nan batali. Dimano asa Niniak Moyang kito, Dari puncak gunuang Marapi. Hiliah nan dari Indogiri singgah samalam di ladang panjang. Dimano Adat jolong Badiri, iyo di Pariangan si Padang Panjang. Pariangan si Padang Panjang, Pisang si kolek-kolek hitam. Budi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah.


Dibatu ampa nan putiah, diaiah nan babenta mudiak, di Buayo nan putiah daguak, disirangkak nan badongkang disinan Sibintuak nan baracun, diligundi nan baselo, Dokek labuah sitimbago. Disinan dibagi malan Adat : Andomo ka Saruaso, Mangkudun di Sumaniak, Tuan Kodi di Padang Gontiang, Tuan Godang di Batipuah. Kalau di kona-kona bona, maso badeta-deta upiah maso bacawan panarahan. Nan basawah satampang boniah makanan urang tigo luak. Dek Niniak Moyang kito maso itu, nyo alah hutan jo baluka nyo rambah samak rimbo Rayo, dibuwek Korong jo kampuang sarato dusun jo nagori. Disusun tangkai ciek-ciek dipaku kan ka tiang panjang, Tiang panjang si Marajo lelo, ka tampek mambuek Adat, tampek marancang siundang undang, lalu nyo buwek lah Adat nan ampek.


Nan maalah Adat nan ampek : Partamo Cupak jo Gantang, Kaduwo Barih jo Balabeh, Katigo Ukuah jo Jangko. Nan ka ampek Tiru jo Tauladan. Cupak jo Gantang nak Tatogak, Barih Balabeh nak sasuai, Ukuah jo Jangko nak Tapakai, Tiru Tauladan nak jaan Talampau. Elok kito pakai juwo malah Adat. Adat dek kito di Minang nangko. Nan bapakai japuik jo antah, tasambiah arak jo iriang, sarato Sirtiah jo Pinang nan talatak dalam CARANO.


 Nan karakok diateh gunuang, tumbuah sadundun jo patang padi, pucuak disemba silayang-layang. Nan takirok bak cando buruang, danciang badanciang bak buni bosi, Kironyo CARANO nan lah datang. Kini tahunjuak kamuko Datuak. Siriah jo Pinang tu isinyo langkok jo daun jo timbakau, sarato rokok nan sabatang, sodah jo gambiah ado disinan.Nan kondak si Ibu Bapo, nan ujuik mupahum hati, adok kadiri badan Datuak baik kapado nan basamo :


Siriah Sakapuah mintak di Kunyah, Pinang sadidih mintak di Gatok, sambiahkan Rokok nan sabatang. Aluran Carano nan ditongah, kok jauah tolong lah jangkau, kok dokek tolong lah jambo, kok batutuik tolong lah bukak.Kok ba kobek tolong lah Ungkai, KUNYAH LAH Siriah Pinang kami. Itu nyo sombah salam kami adok kadiri badan Datuak baiak kapado nan basamo. Karok habi banang tahampai, nan diambiak satiok hari. Kato habih rundiang lah sampai. Di harap bunyi nak kumbali.


B. LAH SAMPAI DEK DATUAK ?!..........................( Lah sampai )!


Datuak Rang arih bijaksano, Pandai ba Mantiak ba Ma’ana, Tahu jo Allah dengan Rasul, tahu jo bayang kato sampai. Pandai manimbang samo barek, pandai ma ukuah samo panjang. Pandai Ba main Aka jo Budi. Nak tinggi naiak kan Budi, Nak kokoh kunci lah paham, Nak muliah taguahkan janji, Nak Labo buwek lah Rugi, Imat jo Jimat jadi sifatan. Yakin Tawakkal kapada Allah. Allah Ta’ala kayo sungguah, Nabi Muhammad panghulu kito.Kalau disimak buninyo rundiang, lah bak Calempong elok buni, bak aguang talu-batalu, lah bak gondang dipatingkah kan, bak Irama ba Kucapi. Sonang lah bona dalam hati sajuak di dalam kiro-kiro.  Namun baato tulai kini. Rundiang biaso ba umpamo, kato bioaso ba misalan :


Nan bak santano urang manyumpik, Dicari kutiko elok dipandang gala salapan, diliek kutiko limo, Lalu bajalan maso itu, etan ka padang sigalibu, nyato karimbo nan satumpak. Satibonyo badan disinan, mamandang hiliah jo mudiak, mancaliak kiri jo kanan, pandang jauah dilayangkan, pandang dakek ditukiak kan, pandang ka lereng basisampiang. Tanpak lah kayu nan sabatang, kayu godang rimbuan daun nyo, rimbun jo buah jo bungo nyo.


Mamandang tadah ka ateh, tampak lah Nuri diateh dahan sadang mamakan sibuah ranum, sadang manyasok sibungo kambang. Lalu diambiak sumpitan Gadiang, sarato damak nan sabuah, juwo kapeh panulak damak. Lalu disumpik maso itu. Satibonyo damak diateh, lah bapendan-pendan jo kabuik, lah bapalun-palun jo awan, Nuri nan indak kunjuang konai.Sadang dirintang nan baitu, sodang dimabuak nak bak kian. Datang Pitunjuak dari Allah, tibo tolongan dari Nobi. Tabayang  Pitatah jo Patitih, Gurindam Caro Limo Puluah, kini tasabuik-sabuik juwo :


Nan batanak sagantang Matah, Pariuak balah baduwo.  Damak habih sumpitan Pataah, Nuri batambah Jinak juwo. Sabalun Nuri katapak tangan, sabalum buruang masuak sangka. Dek kami lai duduak baduwo jo batigo, duduak pun lai banan tuwo. Di ukuah kato agak sapatah. Sifat mananti malah Datuak !. Rago mancari kabulatan. Baitu pulo nan kasapo nyo.A. LAH SAMPAI DEK DATUAK ?!..........................( Lah sampai ) !Mandonga jawaban dari Datuak, sonanglah bona dalam hati sajuak didalam kiro-kiro. Tobik pangona pihak dek Datuak Nak mampaiyo patidokan untuk mancari rundiang nan baik, untuak mancari sayak nan landai sarato aiah nan janiah. Samantaro kami baukuah , sifat mananti malah Datuak ! Kan baitu kato Datuak ?!

 ( Bona ) !


Dek Adat itu basuruah, dek Syarak baitu pulo. Bawolah dek Datuak baiyo jo batido, untuang dapek sayak nan landai sarato aiah nan joniah. Nak kami pakai sifat mananti.

Auah ditanam Batuang nan tumbuah. Tumbuah di Parak urang Gumanti. Kalau lah dapek kato nan sungguah, Koriang Lautan ka kami nanti. Tapi sugiro juwo malah Datuak !.


B. LAH SAMPAI DEK DATUAK ?!.........................( Lah sampai ) !


Basugiro juwo lah Datuak.  Kan baitu kato Datuak ...(Bona)!

Bakabun baladang Padi – Dituwai sado nan Mudo.  Kalau lai soba Datuak Mananti, Nak kami pakai Sifat Sugiro. Sonanglah Datuak tantang itu. Baitu pulo nan kasapo nyo.-    


Baca Juga : #Alua Pasambahan 4: Jawaban Siriah Jo Pinang


Penulis : Maswirman Dt. Marajo Nan Hitam

Post a Comment

0 Comments